Miljøpsykologi, viden og formidling

Nøglen til bæredygtig omstilling er vidensdeling og fokus på trivsel for både mennesker, samfund og miljø.
Miljøpsykologi

Miljøpsykologien er et godt fundament for at udvikle løsninger til en bæredygtig omstilling. Miljøpsykologi er en tværfaglig disciplin, som handler om at forstå samspillet mellem mennesker og miljø. Det handler bl.a. om at forstå, hvordan vi mennesker påvirker og påvirkes af miljøet – for eksempel i forhold til sundhed, trivsel og livskvalitet.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med miljøpsykologi og har bl.a. skrevet en ph.d.-afhandling om sammenhængen mellem naturoplevelser og trivsel, effektivitet og sundhed på kontorarbejdspladser. Jeg har også i samarbejde med forskellige virksomheder og organisationer arbejdet med at koncept- og forretningsudvikle på baggrund af indsigter fra miljøpsykologien.

Viden og formidling

De udfordringer, som vi står overfor i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling, er komplekse og involverer mange forskellige aktører. Videndeling er derfor afgørende. Ofte taler de forskellige aktører ikke samme sprog og er ikke klar over, at de besidder vigtig viden, som er nødvendig for at skabe meningsfulde forandringer hos andre aktører. Jeg har specialiseret i mig i at generere viden, som bringer forskellige perspektiver på banen. Det kan handle om at kortlægge viden – både fra praksis og fra forskning. Eller om at forstå menneskers hverdagsliv og skaffe viden om bruger- og medarbejderperspektiver.

Viden skal bringes i spil, ellers har den ingen værdi. Derfor formidler jeg gerne og afholder også gerne workshops, hvor viden bringes i spil mellem forskellige aktører.