Trivselshaver

Opbygning af forretningskoncept

Projektleder på og udvikler af forretningskonceptet “Trivselshaver”. I regi af Care4nature ApS.

Konceptet har til formål at hjælpe danske haveejere med at beskytte den danske biodiversitet og samtidig anlægge haver, som fremmer livskvaliteten for brugerne af haven.

Trivselshaver er i dag en selvstændig virksomhed.

”Bæredygtig bespisning”

Bæredygtig udvikling inden for foodservice

Konsulent på det tværgående projekt ”bæredygtig bespisning”. I regi af AgroTech A/S – Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation.

Formålet med projektet var videnoverførsel vedr. klimavenlig innovation til aktører i foodservicesektoren.

Særligt fokus på begrænsning af madspild.

Jeg arbejdede bl.a. med:

  • Indsamling af viden
  • Kortlægning af årsager til madspild i foodservicesektoren
  • Facilitering af forandrings- og innovationsprocesser
  • Udvikling af metoder og koncepter.

Opbygning af forretningsområde

vedr. Madspild og fødevaretab

Nøgleperson på udvikling og etablering forretnings- og fagområde vedr. madspild og fødevaretab hos AgroTech A/S – Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation.

  • Udvikling af metoder til begrænsning af madspild og fødevaretab.
  • Videnopbygning og udvikling af koncepter, bl.a. forløb til reduktion af madspild i storkøkkener og madspildskiloet.

Spillet om spildet

Et forandringsledelsesværktøj til at begrænse madspild

Medudvikler af ”spillet om spildet” som er et brætspil og forandringsledelsesværktøj til at begrænse madspild i storkøkkener. I regi af AgroTech  A/S – Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation.

Udviklet samarbejde med køkkenpersonale og -ledere.

Plants for a Better Life

Ph.d.-projekt om naturens betydning for trivsel og sundhed

Udvikling og gennemførsel af det 3-årige forskningsprojekt ”Plants for Better Life”.

Projektet undersøger hvilke effekter planter og andre naturelementer i det bebyggede miljø har på menneskers sundhed og livskvalitet.

I projektet fokuserede jeg på at undersøge betydningen af indendørsbeplantning på kontorarbejdspladser i forhold til det psyko-sociale arbejdsmiljø.

Projektet blev udført på Københavns Universitet i samarbejde mellem biologer, psykologer, agronomer og hortonomer.

Udvikling af undervisningsmateriale

Om madspild og bæredygtighed

Medudvikler og konsulent på udvikling af undervisningsmateriale om madspild og bæredygtighed til tekniske skolers maduddannelser. I regi AgroTech A/S – Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation.

Udviklet i samarbejde med lærere og skoleledere for 7 tekniske skoler.

  • Stod bl.a. for udvikling af format med udgangspunkt i brugerdrevet innovation samt udformning af opgaver og tests.
  • Var Tekstforfatter på en stor del af materialet.