Forebyggelse af madspild og fødevaretab

Fra madspild til madglæde - det handler om mad, livskvalitet, ansvarligt forbrug og produktion.
Madspild og fødevaretab

Arbejdet inden for madspildsområdet er udviklet i samarbejde med Johanne Sønderlund Birn. Vi har begge to mange års erfaring med at generere viden, videndele og udvikle værktøjer og metoder til at nedbringe madspild med fokus på løsninger, der er skabt i samarbejde med aktører på tværs af værdikæden med fokus på helheden.

Vores udgangspunkt er, at vi bruger madglæde og fokus på trivsel og livskvalitet til at understøtte bæredygtige bevægelser og gøre det abstrakte handlebart.

Vi arbejder ud fra:

 • at forandringer skabes på tværs af aktører
 • at nysgerrig udforskning og vidensdeling er nøglen
 • at løsninger af komplekse problemstillinger kræver fokus på sammenhænge og lederskab fremfor styring
 • at innovation sker i et særligt rum med fokus på kommunikation og læring

Formidling af viden

Vi formidler viden om:

 • historien om madspild og hvordan arbejdet med madspild har udviklet sig over tid
 • tendenser og strømninger inden for området samt hvordan vi ser fremtiden inden for madspild
 • hvordan vi skaber løsninger i samarbejde med aktører på tværs af værdikæden med fokus på helheden

Det kan foregå via:

 • Foredrag – skræddersyede og prædefinerede emner
 • Inspirations- og dialogoplæg
 • Workshops

Kortlægning af viden

Vi danner overblik over relevante aktører, hvordan de spiller sammen og hvilke muligheder, der er for at sætte konkrete handling i gang med fokus på, hvad der er det nemmeste første skridt på vejen.

Vi identificerer hvilken viden:

 • Der allerede er i spil
 • Der er nødvendig for at skabe meningsfulde forandringer
 • Der skal sættes i spil mellem aktører for at gøre det abstrakte konkret

Det kan fx foregå ved:

 • Kvalitative interviews
 • Observationer
 • Workshops
 • Desk research
 • Mundtlig overlevering – dialog/kort oplæg/sparring
 • Kort skriftlig rapport/powerpoint

Facilitering og procesledelse i forhold til innovation og udvikling

 • Vi bruger madglæde og livskvalitet til at understøtte bæredygtige bevægelser og gøre det abstrakte handlebart
 • Vi har fokus på at gøre det abstrakte konkret så det bliver til at forstå og handle på, og derefter starte med at handle på de muligheder der er her og nu
 • Vi har fokus på lederskab i forhold til at motivere og inspirere og gøre det tydeligt, hvordan en handling støtter op om formålet

Det handler om:

 • At gå fra det abstrakte til det konkrete
 • At skabe løsninger der giver værdi for alle involverede aktører
 • Metoder vi anvender, kan fx være:
 • Koordinering og planlægning
 • Brugerinddragelse
 • Rammesætning
 • Idégenerering